Is het tijd voor jou om stil te staan op je pad en voor jezelf te zorgen?

Neem dan jouw eerste stap en speel het "WAT WIL IK NU ECHT? "spel.

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

BINNENsteBUITENFOCUS
Nessestraat 23
3312NP Dordrecht

0627820454

www.binnenstebuitenfocus.nl
info@binnenstebuitenfocus.nl

KvKnr.: 64083616

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.binnenstebuitenfocus.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.binnenstebuitenfocus.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media buttons

De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door BINNENsteBUITENFOCUS gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Weggever

Wanneer jij je de weggever bij BINNENsteBUITENFOCUS (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 1. Social Media Kanalen

BINNENsteBUITENFOCUS maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en LinkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt BINNENsteBUITENFOCUS gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

 1. Privacy algemeen

BINNENsteBUITENFOCUS verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail.

Weggever

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Je krijgt na het downloaden van de weggever het spel op de e-mail. Daarna word je e-mailadres verwijderd uit ons systeem.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Gezondheidsgegevens

Er worden alleen gezondheidsgegevens van jou bewaart wanneer jij deze aan ons hebt gegeven. Dit is ook afhankelijk van het type traject wat je bij ons volgt.

Aantekening tijdens coaching of begeleiding

Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Deze aantekeningen zijn nodig voor een juiste begeleiding. In sommige gevallen zijn wij verplicht de verslaglegging door te sturen naar bijvoorbeeld je werkgever of andere derde partij. Hiervan zullen we jou op de hoogte brengen.

Overige documenten

Soms krijgen wij documenten toegestuurd van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Deze informatie krijgen wij alleen als jij hiervoor toestemming gegeven hebt.

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet BINNENsteBUITENFOCUS een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gezondheidsgegevens en het maken van de aantekening is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan. De gezondheidsgegevens bewaren wij alleen als jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Voor het toesturen van de weggever geef jij ons toestemming.
 • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Zonder naam en adres(sen) kan BINNENsteBUITENFOCUS haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat BINNENsteBUITENFOCUS geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 1. Delen met anderen

BINNENsteBUITENFOCUS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit BINNENsteBUITENFOCUS een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat wij iemand inschakelen om ons bij te staan. In dat geval delen wij de benodigde gegevens. BINNENsteBUITENFOCUS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

BINNENsteBUITENFOCUS bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. BINNENsteBUITENFOCUS heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@binnenstebuitenfocus.nl.

 1. Beveiliging van gegevens

BINNENsteBUITENFOCUS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@binnenstebuitenfocus.nl.

 1. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.